Pianoles

Tweede passie
Mijn eerste pianolessen kreeg ik op zevenjarige leeftijd. Ik heb serieus overwogen op het conservatorium een pianostudie te gaan doen. Na het toelatingsexamen heb ik zelfs een half jaar hoofdvak piano gestudeerd, maar het zingen trok mij meer. Ik heb veel profijt van het piano kunnen spelen in mijn zangpraktijk. Ik gebruik de piano dan als begeleidingsinstrument. Beethoven

Plezier
In mijn pianolespraktijk wordt de piano een soloinstrument. Ik zing vaak mee tijdens de les en laat zo de pianisten zien dat er ook in instrumentale muziek adem gehaald moet worden. Ook hier staat plezier hebben in muziekmaken centraal. Naast het noten leren lezen en pianotechniek is het belangrijk dat de leerling zijn of haar ei kwijt kan in repertoire.

Niveau
Ik geef pianoles aan beginners, zowel aan kinderen als aan volwassenen.

Uitvoering
Ook voor de pianoleerlingen geldt dat ik het belangrijk vind dat leerlingen elkaar leren kennen en voor elkaar durven spelen. Minimaal 1 keer per jaar organiseer ik een avond, meestal bij een leerling thuis waar iedereen de gelegenheid krijgt op te treden. Soms geef ik de avond een thema, dit kan een componist zijn of een stijlperiode. Daarnaast organiseer ik 1 keer per jaar een leerlingenconcert